Makrum

1.03.2018

Destrukt: cenny odpad

Wszystko zaczęło się blisko dwa lata temu, kiedy w naszych planach pojawiło się skonstruowanie innowacyjnej maszyny dla branży budownictwa drogowego. Potrzebę jej stworzenia zgłaszali klienci mający problem z rozdrabnianiem destruktu asfaltowego. Granulator Destruktu Asfaltowego GDA doskonale wpisuje się w swój czas. Zauważyliśmy jednak, że wykorzystanie odpadu jakim jest destrukt budzi wiele wątpliwości.

Podczas rozmów na jednej z konferencji, te same wnioski wysnuł Stanisław Styk – uznany w branży specjalista i redaktor naczelny magazynu „Polskie Drogi”. Okazało się, że w środowisku brakuje konkretnych informacji o tym, jak stosować destrukt asfaltowy. Najprostszym sposobem na podzielenie się wiedzą wydawało się być stworzenie broszury zawierającej skondesnowane, najważniejsze informacje. Tak powstał PORADNIK STOSOWANIA DESTRUKTU ASFALTOWEGO autorstwa Stanisława Styka i Ireneusza Strugały. Wydawnictwo od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.  Z pewnością nie tylko ze względu na zawartość merytoryczną, ale „lekkie pióro” autorów. Jak sami zaznaczają we wstępie:

Destrukt asfaltowy jest odpadem, którego ponowne wykorzystanie budzi wiele wątpliwości. Poradnik, który wzięliście Państwo do rąk, ma przybliżyć warunki stosowania tego materiału zarówno od strony formalnej, jak i technicznej. Krok po kroku postaramy się wyjaśnić, jak w sposób poprawny i skuteczny technicznie stosować ten bardzo przydatny i chroniący naszą przyrodę materiał.

No właśnie. Ponowne wykorzystanie destruktu to jedna z najlepszych form dbania o środowisko naturalne.  Taki recykling doskonale wpisuje się we współczesne tendencje ekologicznych rozwiązań w wielu dziedzinach naszego życia.  Ekologia niezbędna okazuje się również w branży budownictwa drogowego:

Użycie granulatu asfaltowego chroni zasoby naturalne, z których pozyskiwane są kruszywa. Dodatkowo zmniejszana jest ilość spalin powstających w trakcie transportu materiałów budowlanych. Ostatecznie ilość powstających odpadów zostaje zredukowana.

Jak zauważają autorzy Poradnika, oprócz argumentu ekologicznego, za szerokim stosowaniem destruktu przemawiają względy ekonomiczne. To radykalne obniżenie kosztów wytwarzania mieszkanki mineralno-asfaltowej. Stanisław Styk i Ireneusz Strugała słusznie podkreślają:

Państwo powinno stymulować zwiększenie ilości wykorzystania destruktu asfaltowego przez zwiększanie opłat lub inne działania restrykcyjne dotyczące gromadzenia materiałów dających się zastosować powtórnie.

To, jak ważne jest usystematyzowanie wiedzy oraz uporządkowanie regulacji prawnych i norm technicznych, udowodniło ostatnie Kolokwium w Łodzi zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy przy współudziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W spotkaniu wzięli udział urzędnicy, praktycy, a także naukowcy. Kolokwium było próbą znalezienia odpowiedzi na najważniejsze pytania. Wydaje się, że uczestnicy zgodnie przyznali, że temat cały czas jest otwarty i dalej wymaga rozmów oraz analizy.

Autorzy Poradnika oprócz wyjaśnienia przepisów technicznych, szeroko opisują projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z użyciem granulatu oraz sam proces pozyskiwania destruktu, który w istocie jest mieszanką mineralno-bitumiczną pochodzącą ze starych nawierzchni. „Zrywanie” tych nawierzchni odbywa się na dwa sposoby: poprzez frezowanie oraz rozbiórkę całych warstw bitumicznych przy użyciu np. koparek.  Jak czytamy w Poradniku, kluczowe w recyklingu nawierzchni przy użyciu granulatu asfaltowego jest sortowanie i rozdrabnianie destruktu:

W polskich przepisach i piśmiennictwie zaleca się przetwarzanie wyfrezowanego destruktu do formy granulatu. Najlepszym urządzeniem do przygotowywania granulatu są specjalnie do tego przeznaczone granulatory, które minimalizują stopień rozdrobnienia kruszywa oraz nie generują nadmiernej ilości płynów.

Granulator GDA powstał właśnie w odpowiedzi na to, z czym nie radziły sobie klasyczne kruszarki. Lepiszcze podczas pracy kruszarki stawało się bardzo lepkie i zalepiało się w maszynie. GDA posiada natomiast system samoczyszczenia. Co najważniejsze,  dzięki pełnej regulacji szczelin i nastaw walców daje nam nieograniczone możliwości co do uzyskiwania pożądanego granulatu.

gda_render


Poradnik z pewnością przyczyni się do rozwiania wielu wątpliwości w zakresie użycia destruktu. Wydawnictwo dystrybuowane jest podczas wydarzeń branżowych. Jeśli jesteście zainteresowani jego otrzymaniem, poprosimy o kontakt mailowy: kruszarki@makrum.pl.

 

 

Return