Makrum

8.03.2018

MAKRUM nie zwalnia tempa

Dwie suszarnie, młyn w trakcie renowacji oraz rębak do drewna – to tylko część maszyn, które obecnie znajdują się w naszej fabryce.

Wkrótce MAKRUM opuści również zaparzalnik krajanki przygotowywany dla jednej z cukrowni w województwie kujawsko-pomorskim. Zaparzalnik będzie częścią linii technologicznej do produkcji cukru. Poprzez optymalne podgrzanie krajanki, maszyna zapewnia odpowiednią oszczędność energii.

zaparzalnik

Dla Klienta z północnej części Europy przygotowujemy natomiast ramę oraz wykonujemy montaż większości gotowych komponentów rębaka do drewna. Maszyna będzie wchodziła w skład linii technologicznej zaopatrującej kocioł energetyczny w biomasę. Zlecenie obejmuje również wykonanie prac malarskich. Całkowita waga rębaka wraz z silnikami oraz hydrauliką wyniesie blisko 65 ton.

rębak

rębak do drewna

Firma, która będzie korzystała z rębaka, zwraca szczególną uwagę na zrównoważone wykorzystywanie energii, a w szczególności jej odnawianych źródeł.

W hali produkcyjnej znajdują się również dwie suszarnie. Pierwsza z nich wykonywana jest przez MAKRUM w ramach umowy dla Huty Miedzi Głogów na dostawę i montaż suszarni materiałów pomocniczych. Materiały pomocnicze przy procesie wytopu to koks, piasek i kamień wapienny. Na poniższym zdjęciu widoczny jest walczak suszarni o średnicy 2,2 m oraz długości 15,4 m.

suszarnia

Obecnie przygotowujemy nie tylko suszarnię, ale całą instalację do produkcji węgla drzewnego. Węgiel drzewny to nic innego, jak popularny węgiel do grilla. Pocięte kawałki drewna po wysuszeniu poddawane są procesowi pirolizy w urządzeniu zwanym retorta. Proces pirolizy prowadzi do zwęglania się drewna, z czego powstaje węgiel drzewny. Retorta i suszarnia – dwa największe elementy całej retortowi – mają wysokość ponad 18 m i średnicę blisko 3 m.  

suszrnia1

suszarnia2

MAKRUM zajmuje się również renowacją maszyn. Trwa remont m.in. młyna rurowego typu 41.01. Maszyna służy do przemiału rudy miedzi w procesie wzbogacania przez flotację.

remont

młyn do remontu2

 

Powrót